SEKTIONSNYTT

 

Styrelsen består av:

 

Karin Bengtsson ordförande

070-530 31 09

fergusonfamiljen@hotmail.se

 

Roger Persson v. ordförande

070-656 00 43

roger.greav@gmail.com

 

Lars-Olof Glifberg kassör

070-914 44 92

glifberg.1@tommelilla.nu

 

Per Gudmundsson sekreterare/materialansvarig

076-807 34 64

fam.gudmundsson@hotmail.se

 

Bo Bengtsson försäljningsansvarig

070-556 27 81

fergusonfamiljen@hotmail.se

 

Fritz Svensson ledamot

076-702 76 30

fritz_95@live.se

 

 

Axel Gudmundsson ungdomsrepresentant

070-947 27 65

axel.volvo@hotmail.com

 

Rolf Gustavsson suppleant

073-202 32 51

anitagustavsson@telia.com

 

Patrik Petersson suppleant

070-639 75 99

patrik.environmentbogiesystem@telia.com

 

 

 

Skånesektionen © 2011-2019 • Senast uppdaterad 2019-05-19 • Webmaster