REFERAT EVENEMANG 2020

 

Plöjardag i Skåne-Tranås

 

Vi var ett trettiotal ekipage som samlades lördagen den 22 augusti på Österlen för en spontan och Coronaanpassad plöjarträff i Skåne-Tranås. Det var Fergusonentusiasten Rasmus Glifberg som välvilligt ställde upp med mark och tillsammans med familjen i övrigt såg till så att vi alla fick mat och framför allt trivdes.

Betingelserna var tuffa med mycket halm i stubben och bristen på regn gjorde marken oerhört torr och framför allt hård. Bitvis hade deltagarna svårt att få de lätta veteranplogarna att gå i men i en del fall kunde extra tyngder på plogen förbättra marksökningen.

Deltagarna fick verkligen bekänna färg men kämpade på tappert under dagen. En deltagare med tvåskäring Överumsplog till och med så tappert att plogåsen skakade sönder och han tappade det andra skäret. Inga ledsamheter dock utan föraren lastade upp plogkroppen på ramen och körde vidare enskärigt!

 

Text och foto: Ulf-Peter Andersson 

 

 

Traktorutflykt

 

I dessa Coronatider när de flesta aktiviteter är inställda tyckte Ulf-Peter Andersson och jag att vi skulle arrangera en liten körtur med våra Grållar. Vi blev sju stycken som samlades hos Ulf-Peter. Färden gick via Vallåkra, till Kvistofta, där vi pausade för att äta tomatpaj hos Miss Allice Tomatens Hus. Därefter körde vi lite småvägar och njöt av fin utsikt över nejderna. Solen strålade denna söndag, så många höll på med tröskning med stora maskiner. Fikapaus gjordes vid Bälteberga, sen fortsatte vi hemåt igen till allas belåtenhet. Rundan vi avverkade var ca 4,5 mil.

 

Bilder: Mattias Edeslätt

Text: Britta Lindberg 

 

Traktorrally på Hallandsåsen

 

Ett femtontal ekipage genomförde lördagen den 27 juni en spontan runda med traktorer och en veteranlastbil på Hallandåsen.

Färden gick från Vejby via Barkåkra Kyrka, Åkersholm och Gånarp till Toarp där vi gjorde ett uppehåll för besök i ruinerna efter sprängämnesfabriken Trionyl.

Fabriken byggdes år 1939 men redan år 1941 inträffade en explosion vid tillverkningen av sprängmedlen som gjorde att hela fabriken och ca 80 tunnland skog och ljungmark runt denna blev lågornas rov.

Sex personer som arbetade i fabriken omkom vid olyckan.

Av totalt 9 byggnader återstår idag endast två hus av betong där slutförvaring skedde av sprängämnen och gengaständstickor. Utöver dessa två hus återstår för övriga endast grundmurarna och skyddsvallarna av jord som minne av tillverkningen.

 

Efter besöket på Trionyl intog vi på behörigt avstånd från varandra våra medhavda matsäckar i gröngräset. Färden återupptogs därefter mot Tåssjö och Rössjöholm.

Västersjön rundades och där var större delen av området välbesökt av campare och andra friluftsmänniskor i det fina vädret. Efter uppehåll för glass på ett café i skogbrynet kom vi så småningom fram till Hjärnarp och Margretetorp.

 

Drygt fem mils körning i vackert sommarväder avslutades i hamnen i Vejbystrand där delägare i Vejby Skifteslag berättade om strandmarkerna som gemensamt tillhör ett antal fastigheter runt Vejby.

 

Historiskt sett har markerna i byarna i Sverige varit splittrade i olika ägosystem. Små och splittrade ägor betydde gemensamhet och spridning av riskerna men det var omständigt och arbetskrävande att bruka marken.

Olika skiftesreformer genomfördes från 1600-talets och framåt för att effektivisera jordbruket genom sammanläggning av små ägor till större skiften.

Storskiftesreformen från år 1758 följdes av Enskiftet och Laga skiftet under 1800-talet.

 

Alla typer av marker kunde dock inte läggas samman till en fastighet utan Vejby Skifteslag tillkom år 1837 till följd av markens speciella strandkaraktär. Ett femtontal gårdar kom då trots avsikten med enskiftet att samfällt äga ca 5 hektar betesmark och ca 2 hektar skog.

Samtliga delägare fick tillgång till sand för byggnation, tång till gödsling av sina åkrar samt att man kunde utnyttja strandmalarna till bete för sina djur.

 

Efter den historiska inblicken i den agrara revolutionen avslutades dagen med sill och nypotatis med därtill hörande lämpligt fluidum. I en vacker solnedgång körde vi sedan hemåt på våra traktorer kanske nynnande på Hasse Anderssons sång om Vejby Ängar.

 

Text och foto: Ulf-Peter Andersson

 

 

 

 

Fredagsmys

 

Dags att hämta ännu en grålle. Det kommer fram mycket ur husen när ägarna gått ur tiden och husen skall säljas. Det är då grålledoktorn Birger Axelsson kommer in i bilden. Det måste bevaras antingen för renovering eller som reservdelar till andra som renoverar beroende på skick. Det följer ofta med ett och annat också, i detta fall blev det en moped.

 

Text och foto: Grålledoktor Birger Axelsson

 

 

 

Fredagsmys i verkstaden

  

Foto: Grålledoktor Birger Axelsson.

 

 

 

 

Skånesektionen © 2011-2020 • Senast uppdaterad 2020-09-06 • Webmaster